ชื่อเกมส์ : มาทายคำศัพท์กันเถอะ

วิธีการเล่น :
1.เพียงถามน้องๆว่ารูปภาพในแต่ละข้อนั้น มีคำศัพท์ว่าอย่างไร?
2.นำเมาส์ไปวางลงบน เครื่องหมาย ??? จะมีคำเฉลยออกมานะคะ


SMART ENGLISH HOME WHO ARE US BRANCH COURSE GAME SME CLUBS CONTACT US