การกำเนิดของ Smart English มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษ

ซึ่งใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่ม ประเทศเอเชีย เช่น ไทย, ญี่ปุ่น และจีน

Smart English ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทย ที่มีความพร้อมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล3 ถึงชั้นมัธยมศึกษา

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกด้านไวยากรณ์, การพูด, การฟัง และการเขียน เป็นขั้นตอนตามลำดับความยากง่ายของแต่ละระดับ อีกทั้งจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคในการฟังสำเนียง และการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอุปกรณ์ Sound Lab ทุกชั่วโมงที่ทำการสอน


Smart English ขอขอบคุณ นักเรียน, ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจ เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเรา ไม่ว่าจะมาเพื่อเรียน หรือ ทำธุรกิจร่วมกัน

ทางทีมงานบริหาร Smart English หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสทองที่เรามอบให้จะเป็นก้าวแรก ของการสร้าง และพัฒนาบุคลากรตัวน้อยๆ ให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
ทีมงานบริหาร
Smart English
SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US