คุณพ่อ : กฤษดากรณ์ กองมณี
คุณแม่ : สุชญา กองมณี

(สมาร์ท อิงลิช สาขาหมู่บ้านปาริชาต)

 
 

คุึณพ่อ นายกฤษดากรณ์ กองมณี อายุ 45 ปี จบมัธยมศึกษาที่โณงเรียนสวนุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรีคณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ทำงานที่บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
คุณแม่ นางสุชญา กองมณี อายุ 44 ปี จบปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาการจัดการ ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน

วิธีอบรมเลี้ยงลูก
วิธีการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการดังนี้
1. ไม่พยายามเน้นการท่องจำ ซึ่งทำให้ลืมได้ง่าย ใช้วิธีเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ และรอบตัว เช่น จากภาพยนตร์ ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
2.ใช้สื่อที่เป็นการ์ตูนมาช่วย ให้จดจำได้ง่ายขึ้น เช่น หนังสือ หรือ VCD.

การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญมากน้อย อย่างไรกับเด็กยุคใหม่ เช่น ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ดังนี้
1. ใช้อ่านเพื่อหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ท
2. ใช้ในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
3. ใช้ในการชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
4. ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

สิ่งที่ได้จากการเรียน Smart English
ยังไม่เห็นเด่นชัดในขณะนี้ ในเรื่องของความรู้ที่ได้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความสนใจของเด็ก แต่สิ่งที่ได้รับ ซึ่งมองเห็นชัดเจน จะเป็นเรื่องของสังคมนอกบ้าน และความรับผิดชอบ

ข้อคิด
การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นวิชาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบัน และมีความสำคัญกับทุกสาขาอาชีพ จึงอยากให้ผู้ปกครองทุกท่าน หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ ซึ่งสมาร์ท อิงลิช ก็เป็นสถาบันด้านภาษาอังกฤษ ที่น่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาภาษาอังกฤษของลูกได้


SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US