คุณพ่อ : เภสัชกรสิริพงศ์ ดีคง
คุณแม่ : เภสัชกรหญิงวนิดา ดีคง

บุตร : ด.ช.พงศ์วนิต ดีคง
ด.ช.พงศ์ปณต ดีคง


(สมาร์ท อิงลิช สาขาหัวลำโพง)
 
 

ทั้งคู่จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำเนินธุรกิจส่วนตัว โดยเปิดร้านขายยาชื่อ ร้านยาดีเภสัช มีบุตร 2 คน คนโต น้องเอิร์ธ อายุ 8 ปี เรียนชั้น ป.3 โรงเรียนสาธิตจุฬา ส่วนคนเล็ก น้องแอ้มป์ อายุ 6 ปี เรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเซนต์คราเบรียล

วิธีอบรมเลี้ยงลูก
คุณแม่จะเป็นหลักในการอบรม เลี้ยงลูก ทั้ง 2 คน โดยจะเลี้ยงลูกโดยให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขาออกมา เมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะใช้เหตุผลมาอธิบายให้เขาฟัง ในการอบรมก็มีอุปกรณ์เสริมบ้าง เช่น CD-Rom, หนังสือต่างๆ โดยพยายามปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เขา

การเรียนภาษาอังกฤษ
ปัจจุบีน และอนาคตภาษาอังกฤษจะมีบทบาทที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ดังนั้น การปลูกฝังทักษะและทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้แก่ลูก น่าจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานของเขาในอนาคต ซึ่งในบางครั้งการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน จะไม่เพียงพอเพราะปริมาณเด็กค่อนข้างเยอะ คุณครูไม่สามารถสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กได้ Smart English จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเด็ก

สิ่งที่ได้จากการเรียน Smart English
สิ่งที่ได้สำคัญที่สุดคือ ทำให้ทัศนคติของเด็กต่อภาษาอังกฤษดีขึ้น ทำให้เด็กเรียนรู้ว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก แต่ตรงข้ามกลับเป็นสิ่งที่สนุกสนาน เพราะ Smart English จะสอนภาษาอังกฤษ โดยทำให้เด็กสนุกไปกับกิจกรรม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณครูนำมาให้ในระหว่างเรียนในสัปดาห์ต่อไป นอกจากนี้ตัวครูผู้สอนที่ผ่านมาตรฐานการอบรมจาก Smart English สำนักงานใหญ่ ก็ช่วยให้เด็กสนุกสนานในการเรียน และไม่กลัวภาษาอังกฤษ

ข้อคิด
การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเด็กในปัจจุบัน เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ให้เด็กท่องจำซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กเบื่อหน่าย และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษให้เด็กได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กในอนาคตได้ ดังนั้น เงินและเวลาที่เราลงทุนกับ Smart English ให้ลูกของเรา คุ้มค่าแน่นอนSMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US