คุณพ่อ : ผดุงศักดิ์ สุรชาติ
คุณแม่ : ลลิตา สุรชาติ
บุตร : ด.ช.กรกฎ สุรชาติ
ด.ช.นฤเบศ สุรชาติ
ด.ช.นฤบาล สุรชาติ

(?????? ?????? ????????)

 

มีการเตรียมตัวก่อนที่จะมีบุตร และเริ่มศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยง และพัฒนาลูกจากเพื่อนที่มีลูกแล้ว ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตร อีกทั้งก็ได้หาหนังสือต่างๆมาอ่านเพิ่มเติม เพื่อเสริมความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก ตามวัยอันสมควร

การจัดเวลาให้กับลูกๆทั้ง 3 คนนั้น ก็ต้องจัดเวลาให้เหมาะสม คือต้องจัดให้มีเวลาของการพักผ่อนให้เต็มที่ อีกทั้งเวลาของการเล่นกีฬาก็จัดให้พอสมควร เพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี ส่วนเรื่องการเรียน สำคัญที่สุด ก็คือจะไม่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน ผู้ปกครองเองก็ต้องดูแลการพัฒนาการของลูก ในวัยเรียนอย่างใกล้ชิด ต้องคอยสอบถามครูประจำชั้น จะรอแต่รายงานในสมุดพกอย่างเดียวไม่ไ้ด้

รางวัลล่าสุดที่ได้รับคือ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎที่กรุงเืทพฯ ลูกๆสามารถผ่านเข้ารอบที่ 1 ได้อย่างสบาย เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากที่สุดครับ

การพัฒนาเด็ก ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ การพัฒนาลูกที่ดีต้องเป็นการพัฒนาทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกๆได้พร้อมไปด้วย วิชาการ, คุณธรรม, จริยธรรม เข้าใจในสังคม และโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อแม่ทุกคน ควรจะให้เวลากับลูกๆ เพราะเด็กๆไปอยู่โรงเรียนอยู่ในความดูแลของครูเพียง 25% เท่านั้น ที่เหลืออีก75% เด็กๆอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้น ให้เวลาเขาให้เต็มที่ เอาใจใส่ดูแลเด็กๆให้มากๆ แล้วจะได้เด็กๆที่มีคุณภาพออกมาด้วย


SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US