Smart English Training Schedule  
ตารางอบรมครูสมาร์ท อิงลิช ประจำปี 2555
ณ สมาร์ท อิงลิช สำนักงานใหญ่

 


กำหนดการอบรมครู สมาร์ท อิงลิช ประจำเดือน ตุลาคม

 


ระหว่างวันที่   29-31 ตุลาคม 2555

 

 


เวลา 10.00-15.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ อาคารหัวลำโพงออฟฟิส

สอบถาม โทร.02-6139139-41


แฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สมาร์ท อิงลิช

SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US