Smart English SME Bank  
สมาร์ท อิงลิช ได้รับมอบป้ายสนับสนุนสินเชื่อแฟรนไชส์
จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ณ อาคารสิริภิญโญ SMEbank สำนักงานใหญ่ วันที่ 1 กันยายน 2548

 


  


ครั้งแรกกับการมอบป้ายสนับสนุนสินเชื่อแฟรนไชส์

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการผู้จัดการ SME BANK มอบป้ายสนับสนุนสินเชื่อแฟรนไชส์แก่ นายอาทิตย์ คงนคร ประธานบริหารกลุ่มสมาร์ท อิงลิช แฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก เพื่อนำป้ายติดหน้าร้านประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้สนใจซื้อสิทธิแฟรนไชส์ กับผู้ประกอบการรายนี้ ซึ่งมีพิธีมอบอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสิริภิญโญ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024264700-1คุณระวีวรรณ วีระวงศ์
ผู้ประกอบการสมาร์ท อิงลิช สาขาหมู่บ้านภัสสร 3


ได้รับเงินสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษเด็ก สมาร์ท อิงลิช จากทาง SME Bank เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US