Smart English  


สมาร์ท อิงลิช
เข้าร่วมงานออกบูธ "โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ครั้งที่ 13 "

ณ HALL 2 IMPACT เมืองทองธานี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2552 .

 

ประมวลผลรูปภาพ งาน โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ครั้งที่ 13


  
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมณตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานเปิดงาน โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 13 ณ HALL 2 IMPACT เมืองทองธานี


 


  

คุณอาทิตย์ คงนคร ประธานกลุ่ม สมาร์ท อิงลิช
มอบของที่ระลึกให้กับ นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมณตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
 
 


 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สมาร์ท อิงลิช สำนักงานใหญ่ -
โทร. 02-6139139-40
SMART ENGLISH HOME WHO ARE WE? BRANCHES COURSES GAMES SME CLUBS CONTACT US